Szanowni Państwo!

Osoby uczęszczające w bieżącym roku szkolnym na zajęcia do Pałacu Młodzieży, a chcące kontynuować zajęcia w wybranych obecnie pracowniach w przyszłym roku szkolnym (2022/2023), powinny złożyć deklarację kontynuacji uczestnictwa. Deklarację taką należy złożyć w dniach 25.04.2022–29.04.2022 za pośrednictwem systemu rekrutacji VULCAN (https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/pmgdansk/default.aspx), a wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do Pałacu Młodzieży. Prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją.
Dostęp do systemu rekrutacji VULCAN będzie możliwy od poniedziałku 25.04.2022.
Złożone deklaracje zostaną zweryfikowane w dniach 2.05.2022–13.05.2022, a wyniki w postaci list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 13.05.2022.
Jednocześnie informujemy, że rekrutacja dla nowych uczestników i do nowo wybranych pracowni odbędzie się w późniejszym terminie.

Pozdrawiamy
Zespół Pałacu Młodzieży