Prace uczestników pracowni grafiki komputerowej pani Danuty Sadowskiej-Barankiewicz