Prace wykonali podopieczeni Pracowni Grafiki Komputerowej pani Danuty Sadowskiej-Barankiewicz.