Szanowni Państwo,

informujemy, że system naboru został uruchomiony 1 września 2022 r. i jest aktywny. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzony jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. Dostęp do systemu rekrutacji VULCAN: https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/pmgdansk/Candidates/Add.