Dnia 21 maja 2020 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim został rozstrzygnięty XXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem "Bajkowe Czary- Mary". Na konkurs napłynęło 1909 prac z przedszkoli, szkół, domów kultury, stowarzyszeń i fundacji. Laureatami konkursu z pracowni wychowania przez sztukę w najmłodszej kategorii wiekowej zostali Krzysztof Dałkiewicz i Mila O`sullivan, a w kategorii starszej nagrodę zdobyła Jaśmina Domalewska. Do wystawy zostały zakwalifikowane prace Julii Wróblewskiej i Antoniego Miłejszo.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!