Wszystkich uczestników zajęć  

Pani Anny Krześniak (Pracownia Animacji z Igłą i Nitką)
Pani Patrycji Bork (Akrobatyka)
Pana Bogdana Glinickiego (Żeglarstwo)
Pana Tomasza Milczarka (Żeglarstwo)
Pani Moniki Leśko-Mikołajczyk (Teatr Tańca)

informujemy, że termin rozpoczęcia warsztatów zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej i w sekretariacie.