Wojewódzki Turniej Szachowy o Mistrzostwo Pałacu Młodzieży w Gdańsku
Wszystkich szachistów będących uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Pałacu Młodzieży w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 45 czerwca 2022 r. Osoby, które chcą wziąć udział, proszone są o zapoznanie się z treścią regulaminu znajdującego się w zakładce :