W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty odnośnie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom Pałacu Młodzieży podjęto decyzję o zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej naszej placówki w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 26 czerwca 2020r..


Poniżej Zarządzenie Dyrektora Pałacu Młodzieży w Gdańsku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.