UWAGA ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ!
Wydłużamy termin!

W związku z zapowiedzią zmiany terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, Organizator postanawia zmienić Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego Polskiej Piosenki "Z piosenką przez dekadę" - lata 60., w ten sposób, że:

  • Do 24 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do placówki) należy przesłać elektronicznie prawidłowo wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), oświadczenia opiekuna/uczestnika (załącznik nr 2 lub nr 3) oraz nagranie jednego utworu, który powstał w latach 1960-69, w języku polskim wraz z krótką autoprezentacją w wykonaniu solisty lub zespołu wymienionego w zgłoszeniu.
  • Dnia 1 lutego 2021 r. na stronie internetowej organizatora pm.edu.gdansk.pl, zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych solistów i zespołów, wraz z nazwiskami, oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat akredytacji.
  • W dniach 1-7 lutego 2021 r. osoby zakwalifikowane do Konkursu winne wpłacić wpisowe przelewem na konto Organizatora (liczy się data wpływu na konto). Uczestnicy dokonują wpłaty wpisowego w kwocie: solista – 20 zł; zespół – 50 zł.
  • W dniach 15-19 lutego 2021 r. odbędą się przesłuchania nadesłanych zgłoszeń przez Jury.
  • Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pm.edu.gdansk.pl dnia 19 lutego 2021 r. Po tym terminie Organizatorzy będą kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Laureatami Konkursu w sprawie odbioru nagród.
  • W Konkursie wezmą udział tylko uczestnicy spełniający warunki wskazane w §3 Regulaminu, którzy dostarczą kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do Organizatora do dnia 24.01.2021 r. zgodnie z §4 ust. 2. Za błędnie wypełnione zgłoszenia odpowiadają osoby zgłaszające uczestników.

NOWY REGULAMIN JEST JUŻ W CAŁOŚCI DOSTĘPNY DO POBRANIA POD TYM LINKIEM https://bit.ly/3g5U5WT !