Sprawozdania finansowe
Informujemy, że sprawozdanie finansowe Pałacu Młodzieży zostało opublikowane w BIP GCUW. 

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/bip_radaszkoly_gcuw.aspx
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/file/3975.aspx

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego :

pliki do pobrania