Pałac Młodzieży w Gdańsku
im. Obrońców Poczty Polskiej
ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk
 
tel.: 58 301-40-09; 58 301-60-07;
fax: 58 301-40-09;
 
http://pm.edu.gdansk.pl
sekretariat@pm.edu.gdansk.pl