Uczestniczki pracowni wzięły udział w 26. Ogólnopolskim Konkursie "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną" towarzyszącym 43. Ogólnopolskiemu Festiwalowi Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu. Na konkurs nadesłano 159 prac z 26 szkół i placówek wychowania pozaszkolnego. Nagrody równorzędne w kategorii wiekowej 13-16 lat otrzymały Zofia Dąbrowska i Lena Piotrowska a do wystawy pokonkursowej zakwalifikowała się praca Lidii Deinrych. Laureatki do konkursu przygotowała Małgorzata Strożek.

Poniżej młodzi twórcy podczas tworzenia muzycznych, papierowych witraży, prace malarskie uczestników konkursu, dyplomy i prace laureatów.