„Dziennikarskim okiem” to zajęcia oferujące pisanie tekstów, tworzenie m.in. podcastów wokół tematów: czytanie, ciekawi ludzie, ważne miejsca, świat wokół nas. To cotygodniowe spotkania uczące świadomego odbioru mediów: internetu, prasy, radia, telewizji. „Dziennikarskim okiem” to warsztaty przybliżające tajniki dziennikarskiego rzemiosła.

Punkt Przedział wiekowy Nauczyciel
PM, ul. Ogarna 56 13+ Justyna Wołoszyk-Brzezińska