Tak najmłodsi uczestnicy zajęć Pałacu Młodzieży pożegnali zimę i muzycznie przywitali wiosnę.