Prezentacja wierszy uczestniczek pracowni literackiej. To efekt pracy w roku szkolnym 2021/2022.

Dzieci, które przyszły na zajęcia często nie miały pojęcia, czym jest metafora, pisanie wierszy.

Cały rok pracowaliśmy, bawiąc się słowami, składaniem niezwykłych, nieszablonowych metafor poetyckich. To były wartościowe spotkania, bardzo rozwijające.

To nie jest tak, że dzieci, które się zapisują na literackie zajęcia, to od razu poeci, pisarze. Niektórzy z nich uczą się dopiero literek. Dlatego podczas zajęć - przez cały rok - sporo czytamy, rozmawiamy, budujemy zrozumienie tekstów.

Wydanie tego tomiku w tak zróżnicowanej grupie uważam za ogromny sukces. Gratuluję moim małym poetkom/poetom. Przekazałam im również te gratulacje.