„Mali odkrywcy” rozwijają kreatywność dzieci, ciekawość świata, płynność myślenia, wyobraźnię i fantazję. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznawania świata przy użyciu różnych metod, w tym doświadczeń i eksperymentów. Zajęcia rozwijają umiejętność planowania i pracy w grupie, a także uczą dzieci postaw proekologicznych poprzez wykorzystywanie do prac surowców wtórnych.

Punkt Przedział wiekowy Nauczyciel
PM, ul. Ogarna 56 5–9 Monika Gadomska, Monika Sejmicka-Piątek