Fotogramy Marty Brzozy wykonane w ciemni fotograficznej Pałacu Młodzieży.