Zapraszamy do prezentacji prac uczestników pracowni plastycznej z I semestru roku szkolnego 2022/2023.

Nauczyciel prowadzący: Pani Agnieszka Kuźmińska.

Zajęcia plastyczne są prowadzone w formie kreatywnych warsztatów, których zadaniem jest szeroko pojęty rozwój plastyczny, oraz dostarczenie wiadomości z zakresu sztuki, ekologii, designu. Głównym celem warsztatów jest motywowanie dzieci w ich naturalnej kreatywności, rozwijanie ekspresji i umiejętności artystycznych, oraz zdolności do działania i osiągania celów. Ich rolą  jest również  wyrabianie poczucia ładu, porządku i estetyki, rozbudzanie zaciekawienia i rozwijanie wrażliwości.