Profil pracowni bazuje na podejściu akademickim, gdzie studium martwej natury i modela stanowi podstawę nauki rysunku i malarstwa artystycznego. Uczestnik zajęć nabywa umiejętności myślenia twórczego i abstrakcyjnego przy jednoczesnym opanowaniu warsztatu różnych technik rysunkowych i malarskich, takich jak ołówek, węgiel, tusz, tempera, akryl. Na zajęciach z kompozycji poznaje podstawy projektowania plastycznego i graficznego. Ponadto uczestnicy mają okazję do prezentacji swoich osiągnięć artystycznych podczas cyklicznych wystaw w Pałacu Młodzieży.

Punkt Przedział wiekowy Nauczyciel
PM, ul. Ogarna 56 10+ Malwina Gruszecka