Głównym założeniem tej formy zajęć jest nauka akordowego sposobu gry na gitarze. Uczestnicy poznają podstawowe chwyty gitarowe i różnorodne schematy rytmiczne (bicia). Od pierwszych zajęć będziemy poznawać i wykonywać popularne utwory, a w miarę poznawania kolejnych chwytów nasz repertuar będzie się powiększał. Uwaga! Wymagany jest własny instrument.

Punkt Przedział wiekowy Nauczyciel
PM, ul. Ogarna 56 7+ Marcin Gałązka