Prowadząca: Wioleta DuchowskaPodczas zajęć umuzykalnienia dzieci zapoznają się z trudną sztuką wokalną. Dzięki systematycznej pracy nie tylko potrafią zaśpiewać piosenki. Poprzez wykonywanie wielu ćwiczeń rozwijają swoją pamięć, poczucie rytmu i aparat mowy, co w tym wieku jest niezwykle ważne. 
Dziękuję: Ani, Justynie, Kasi, Nadii, Oliwii i Poli z grupy 6-latków oraz Ewelinie, Hani J., Hani Z., Lenie, Mai F., Mai K., Mai R., Marysi, Zuzi i Kubie z grupy 7-9 latków  za niezapomniane chwile podczas zajęć. Efektem tej pracy są płyty, do wysłuchania których serdecznie zapraszam.
Podczas wakacji Pałac Młodzieży będzie prowadził rekrutację na nowy rok szkolny. Chętnych w wieku od 3 do 8 lat zapraszamy do pracowni rytmiki i umuzykalnienia prowadzonych przez Panią Wioletę Duchowską.
Za profesjonalną pomoc w realizacji nagrania dziękujemy panu Maciejowi Nejmanowi, prowadzącemu Zespoły Wokalno-Instrumentalne z elementami realizacji dźwięku