Prowadząca: Alicja Giętkowska-Liguz


Pracownia wokalna Pałacu Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat na zajęcia śpiewu solowego i zespołowego. Uczestnicy pracowni wokalnej doskonalą swój warsztat głosowy pod okiem doświadczonego pedagoga, który uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości. Podczas zajęć nauczyciel zwraca szczególną uwagę na prawidłową emisję głosu,dobór repertuaru, proponuje poznanie różnych technik wokalnych i dba o rozwój osobowości scenicznej. Na zajęcia zapraszamy wszystkich tych, którzy odczuwają potrzebę rozwoju własnego talentu wokalnego.