Zajęcia zapewniają opanowanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych: stanie na rękach, mostki, szpagat, przerzuty bokiem (gwiazdy), fiflaki, a w przyszłości także salta. Przygotowują uczestników do innych sportów i różnych gatunków tańca. Zajęcia są dobrym sposobem regulującym nadpobudliwość ruchową u dzieci, gdyż pozwalają wyładować im nagromadzoną energię. Twoje dziecko to prawdziwy wulkan energii? Zapisz je na akrobatykę, a my dobrze spożytkujemy jego energię!

Punkt Przedział wiekowy Nauczyciel
PM, ul. Ogarna 56 5+ Anna Lewandowska, Marek Łyszczarz