Na zajęciach judo przeważają ćwiczenia ogólnorozwojowe i wszechstronność. Kształtuje się jednocześnie siłę, szybkość, wytrzymałość, gibkość i koordynację ruchową, wykorzystując do tego m.in. gry ruchowe. W grupach młodszych dzieci poznają tylko niektóre elementy judo, a w grupach starszych – poznają techniki, rzuty i chwyty, zdobywają kolejne stopnie kyu, uczą się współzawodnictwa i współodpowiedzialności oraz przygotowują się do udziału w zawodach.

Punkt Przedział wiekowy Nauczyciel
PM, ul. Ogarna 56 5+ Katarzyna Furmanek