Trudno w to uwierzyć, ale karate może przypominać balet. Nie wierzysz? Zarówno w balecie, jak i karate górna część ciała musi wykonywać zawiłe i skoordynowane ruchy. Ćwicząc tę wschodnią sztukę walki, Twoje dziecko poprawia koordynację ruchową, gimnastykuje obie strony ciała, a co najważniejsze – koryguje wady postawy. Oprócz zdolności fizycznych wzmacnia także siłę charakteru. Dziecko podczas zajęć uczy się stopniowego i wytrwałego dążenia do osiągania celów i panowania nad emocjami.

Punkt Przedział wiekowy Nauczyciel
PM, ul. Ogarna 56 6+ Stanisław Łukowski