Prowadząca: Beata Klonecka


W sezonie żeglarskim zajęcia odbywają się na przystani żeglarskiej Pałacu Młodzieży, ul. Tarcice17. Po zakończeniu seoznu zajęcia przenoszą się do budynku ZSO nr 6 ul. Głęboka 11.