Szanowni Państwo,

informujemy, że w poniedziałek 12 czerwca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na zajęcia do Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja będzie odbywać się przez system naboru VULCAN i potrwa do piątku 16 czerwca 2023 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 26 czerwca 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Osoby, które mają już utworzone konto (wniosek) w systemie VULCAN i chciałyby dodać pracownie, proszone są o postępowanie według załączonej instrukcji dodawania pracowni do istniejących wniosków.

Osoby, które nie mają jeszcze stworzonego wniosku, proszone są o postępowanie według załączonej instrukcji tworzenia wniosków i dodawania do nich pracowni.

Dostęp do systemu rekrutacji VULCAN: https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/pmgdansk/default.aspx.

Wydrukowane i podpisane wnioski (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia) należy dostarczyć do Pałacu Młodzieży w Gdańsku przy ul. Ogarnej 56 w terminie 12.06.2023–16.06.2023 w godz. 8.00–18.00. W Pałacu można złożyć wniosek w jeden z następujących sposobów:

  • dostarczając go do komisji rekrutacyjnej,
  • wrzucając go (po spakowaniu do koperty) do urny znajdującej się w sekretariacie.

Prosimy pamiętać o dołączeniu do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia.