Zapraszamy do Nowej Pracowni

Labirynt Zmysłów w języku angielskim - Poczuj, odkryj, zatrzymaj się, bądź...  

Jest to rodzaj sztuki uczestniczącej, którego efektem jest tworzenie performansu niosącego doświadczenia zarówno dla aktora jak i widza, którzy stają się jednością.   

W pracowni tej uczestnicy będą angażowani w różne ćwiczenia teatralne mające na celu przesuwanie wzajemnych granic, tworząc zespół oparty na zaufaniu i doświadczaniu wszystkimi zmysłami. Widz, który pozbawiony jest możliwości widzenia, doświadcza sztuki poprzez węch, smak, słuch, dotyk, przestrzeń, światło. Zostaje wchłonięty przez sztukę, staje się jej aktorem, odczuwa ją zmysłami, które ze względu na specyfikę przekazu są wyostrzone.

Zajęcia odbywać się będą w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego, w poniedziałki, środy i czwartki.

Zapisy na zajęcia: Jeżeli dziecko jest uczestnikiem zajęć Pałacu Młodzieży należy dodać nową pracownię w swoim profilu.

Jeżeli dziecko nie jest uczestnikiem zajęć Pałacu Młodzieży należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. Wszystkie informacje znajdują się pod tym linkiem: https://pm.edu.gdansk.pl/pl/page/rekrutacja-2018-1-28/rekrutacja/zapisy-na-zajecia-w-palacu-mlodziezy