Rekrutacja na zajęcia w Pałacu Młodzieży

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzony jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. 

Dostęp do systemu rekrutacji VULCAN: https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/pmgdansk/default.aspx