Na zajęciach Małych Odkrywców nigdy nie ma nudy!

Tym razem grupa Pani Moniki Sejmickiej-Piątek przeobraziła się w Małych Badaczy i wspólnie zagłębiali tajniki ludzkiego ciała obserwując tkanki pod mikroskopem.