Bajka o dzielnym Bałwanku to historia krainy zwanej Bałwanlandią, która była zagrożona zniknięciem. Słońce, które mieszkało w pobliżu, nieświadome tego, jak jest niebezpieczne dla sąsiadów, świeciło z coraz większą mocą. Czy Bałwanladia przetrwała? Czy znalazł się sposób na jej uratowanie?

Prezentujemy spektakl teatralny grupy Pani Magdaleny Kłosińskiej, zrealizowany w ramach zajęć „Pałac Młodzieży w dzielnicach” w budynku Szkoły Podstawowej nr 6.