Członkowie Małej Akademii Teatralnej dobrze znają przestrzenie GTS i od strony publiczności i od kulis. Uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez tę instytucję. A grupa najstarsza w listopadzie 2019r. zmierzyła się z dramatami Szekspira! Miało to miejsce podczas teatralnego escape roomu "ShakespearE'S CAPE - zaklęty Teatr". Do przejścia było pięć pokoi, w których rozwiązywali zagadki powiązane z Szekspirem i jego niezwykłą myślą. Pokoje miały nazwy wywodzące się od dzieł Williama Shakespeare'a: Burza, Romeo i Julia, Makbet, Perykles, Hamlet. Udział w tym działaniu oprócz przybliżenia młodzieży twórczości Szekspira, uświadomił jej, nad czym warto popracować w kontaktach z innymi. Przecież to od  współpracy i komunikacji  zależało, czy uda się wydostać z pokoju na czas. Escape room znakomicie rozwija również zdolności poznawcze takie jak pamięć, koncentracja, spostrzeganie, logiczne myślenie. Struktura zabawy zmusza również do spojrzenia na kolejne jej aspekty z różnych stron, co uczy pełnego skupienia na zadaniu oraz umiejętności analitycznych. I co bardzo ważne, rozwija wyobraźnię oraz twórcze myślenie.