O czym szepczą liście? Co czuje listek, gdy znajduje się na gałęzi drzewapodczas spadania, gdy wiatr unosi go daleko, hen w nieznane? Czy chce wirować, czy opaść, a może nie chce w ogóle rozstawać się z drzewem ? O czym myśli, gdy już leży na ziemi? Kto zamieszkuje Królestwo Jesiennych Liści? 

Odpowiedzi na te pytania poznały dzieci, wcielając się i kreując postać Listka, podczas zdalnych zajęć Małej Akademii Teatralnej.