ODWOŁANE ZAJĘCIA :

-

-

W.Krakus - do odwołania

zajęcia z plastyki w SP 6 - nie odbywają się do odwołania

poniedziałkowe zajęcia z rysunku i malarstwa w budynku przy ul.Ogarnej 56 - nie odbywają się do odwołania

 

T. Tomczyk - do odwołania

P. Krzemiński - do 27.04.2024r.

J. Przyborowska - 30.04.2024r.

B. Piliczewski - 19.2024r. - 22.04.2024r.

M. Sejmicka-Piątek - 29.04.2024r. - 10.05.2024 r.

M. Guziak - 30.04.2024r.

M. Korona - 30.04.2024r.

R. Dziki - 29.04.2024r. - 30.04.2024r.

A. Lewandowska - 22.04.2024r.-23.04.2024r.

M. Kłosińska - 19.04.2024r. - 20.04.2024r.

J. Szarek - 19.04.2024r.; 02.05.2024r.

Z. Turski - 19.04.2024r.; 02.2024r.

M. Nejman - 29.03.2024 r. - 02.05.2024r.

P. Robak - 02.05.2024r.

J. Przyborowska - 02.05.2024r.

J. Gołuńska - 29.04.2024 r. - 04.05.2024 r.

J. Kozyrska-Sieczak - 29.04.2024r. - 02.05.2024r.

D. Świderska - 29.04.2024r. - 02.05.2024r.

B. Zabłocka - 02.05.2024r.-04.05.2024r.

M. Żukowska - 02.05.2024r.

W. Traczewski - 04.05.2024r.

J. Bondaryk - 02.05.2024r.

K. BondarYk - 02.05.2024r.

M. Krzepisz - 02.05.2024r.

A. Wydrych-Dybuść - 29.04.2024r. - 02.05.2024r.

A. Giętkowska-Liguz - 24.04.2024r.; 02.05.2024r.

O. Drwięga - 17.04.2024r. - 23.04.2024r.; 02.05.2024r.

M. Gadomska - 02.05.2024r.

J. Aksinowicz - 02.05.2024r.

M. Gruszecka - 04.05.2024r.

M. Grzęda - 02.05.2024r.

M. Warżawa - 19.04.2024r. - 23.04.2024r.;  02.05.2024r.