ODWOŁANE ZAJĘCIA :
M. Żukowska - 27.09.2022r.-04.10.2022r.
M. Lange - 04.10.2022 r.
K. Bondaryk - 10.10.2022 r.
A. Giętkowska-Liguz - 05.10.2022 r.
B. Piliczewski - 04.10.2022 r. - 07.10.2022 r.
W. Krakus - 05.10.2022 r.
J. Szarek -24.10.2022 r. - 08.11.2022 r.
M. Sejmicka-Piątek - 31.10.2022
K. Furmanek - 12.10.2022 r.; 20.10.2022 r.-21.10.2022r.
K. Majewski - 06.10.2022r.
J. Przyborowska - 24.10.2022r.