ODWOŁANE ZAJĘCIA :

   
  J. Kalisz -  02.05.2023r. - do odwołania
  A. Wiczling - 29.05.2023 - 09.06.2023; 12.06.2023 - 14.06.2023r.
  M. Milczarek - 10.06.2023; 26.06.2023
  O. Drwięga - 16.06.2023
  Ł. Jankowski - 02.06.2023;  09.06.2023
  A. Płonka 03.06.2023; 16.06-2023 - 24.06.2023
  M. Sejmicka-Piątek - 05.06.2023 - 09.06.2023
  A. Szarek - 09.06.2023
  S.Witek - 09.06.2023
  A. Gadomska - 15.06.2023
  M. Kłosińska - 06.06.2023 - 12.06.2023
  D. Świderska - 09.06.2023
  W. Krakus - 09.06.2023
  L. Grabińska - 07.06.2023
  A. Giętkowska-Liguz - 12.06.2023 r.
  P. Robak - 09.06.2023
  M Guziak - 14.06.2023 - 15.06.2023r.
  M. Żukowska - 09.06.2023
  A. Kuźmińska - 12.06.2023
  A.Płonka - 09.06.2023 -10.06.2023r.
  J.Kozyrska-Sieczak - 13.06.2023 - 14.06.2023r.
  M.Pomykała - 07.06.2023r.