ODWOŁANE ZAJĘCIA :

   

  W.Krakus - do odwołania

  A.Osińska - do odwołania

  - zajęcia z plastyki w SP 6 - nie odbywają się do odwołania

  - poniedziałkowe zajęcia z rysunku i malarstwa w budynku przy ul.Ogarnej 56 - nie odbywają się do odwołania

  M.Warżawa - 13.10.2023r.

  M.Żukowska - 02.10.2023r.-09.10.2023r.

  M.Gałązka - 11.10.2023r.

  J. Kozyrska-Sieczak -03.10.2023r.

  M. Łyszczarz - 02.10.2023 -04.10.2023