Rada Rodziców w Pałacu Młodzieży

Rada rodziców to rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z placówką w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi dokształcania dzieci oraz funkcjonowania placówki. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora placówki i rady pedagogicznej. Może także gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności Pałacu Młodzieży.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Przewodniczący RR

Aneta Krokoszyńska

2.

Wiceprzewodniczący

Magdalena Dahm

3.

Sekretarz

Alicja Drążkowska

4.

Skarbnik

Małgorzata Piotrowicz

5.

Przewodnicząca KR

Katarzyna Wichrowska

6.

Członek KR

Agnieszka Mionskowska

7.

Członek KR

Joanna Harasim-Grym

8.

Członek

Anna Strojna

9.

Członek

Iwona Jankowska

10.

Członek

Anna Olędzka -Florek

   

    Rada Rodziców
    przy Pałacu Młodzieży
    80-826 Gdańsk
    ul. Ogarna 56


   radarodzicow@pmgdansk.pl

    KONTO: PKO BP S.A.
    III o/Gdańsk
    49 1020 1811 0000 0602 0015 1589

    Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio na konto RR.

    Tytuł przelewu: "imię i nazwisko dziecka, nazwa pracowni lub nazwisko nauczyciela"